Mest til forældre


Ønsker du mere økologi i dit barns skole?
Så er det vigtigt at få sat gang i en god dialog med skolens ledelse, lærere, sundhedspersonale og de andre forældre.
Her er 8 forslag til aktiviteter, der kan hjælpe dig godt på vej.

1. Tag kontakt til andre forældre, der har samme ønsker som dig.
Lav en interessegruppe.

2. Formuler sammen et brev til skolens ledelse og til skolebladet. Fortæl her, hvad
det er I har i tankerne. Læg op til dialog – og til at flere kan være med.

3. Foreslå et informationsmøde på skolen, hvor der kan være oplægsholdere
udefra.
Fx. en medarbejder fra Alt Om Kost Rejseholdet (Fødevarestyrelsen)
og en kostkonsulent med viden om omlægning til økologi fra Økologisk
Landsforening. klik her

4. Send invitationer ud til alle der har interesse i sagen – både elever, lærere,
sundhedspersonale, kantinepersonale, ledelse,forældre og andre.
Vær sikker på at I har ledelsens opbakning – hvis ikke så kæmp for at få det!

5. Få hjælp til at afholde et møde med en konsulent fra rejseholdet fra.
Nedsæt et eller flere udvalg, der skal arbejde videre med
økologi i skolemad og undervisning. Fastsæt en dato for næste fælles-møde.

6. Foreslå på mødet, at der bliver afholdt temauger, der både handler om økologi
i skolemaden (enten i madpakkerne eller kantinen) og økologi i undervisningen.
Find inspiration på her

7. Lad udvalgene arbejde og indkalde til et møde igen 3 måneder efter.
På mødet kan alle komme med konkrete forslag til aktiviteter.