Supplerende


BASISMATERIALE
Her finder du samlet oversigt over alt det supplerende undervisningsmateriale der findes om økologi.
Materialet er opdelt efter undervisningstrin og efter udbyder.


 

Biodynamisk Landbrug
Hvis du følger dette link kan du få mere viden om forskellen mellem økologisk landbrug og biodynamisk landbrug.
Her findes artikler, links og andet materiale, der vil kunne anvendes i undervisningen.

Ny undervisningsbog “Haven til maven”
Aarstidernes skolehaveprojekt, Haver til Maver, har netop udgivet undervisningsbogen ”Haven til Maven”. Læs mere om bogen og børnenes arbejde i haverne og udekøkkenet her.


Landbrug.dk – din forbrugerportal om fødevarer
Landbrugsrådets tilbud til skoler.
www.landbrug.dk


Hjemkundskabslærerforeningen

Artikel fra Hjemkundskab
Læs om hvordan 4.klasse på Kværs skole i Sønderjylland arbejder med ‘Hvad er økologi?’ i hjemkundskab og Natur/Teknik. Bringes i november-udgaven af “Hjemkundskab”.


Danmarks Naturfredningsforening

“Rune dyrker rent vand, banan-is og levende græsslåmaskiner”

Artikel fra Danmarks Naturfredningsforenings Vildfredmagasin november 2004 “Det rene vand” – www.vildfred.dk. Se mere på www.vandfrahanen.dk.


Københavns kommune – Skolemad

KØSS (Københavns Sunde Skolemad) – Undervisningsmaterialer

• Nu er skoleboden vores” – skal bruges til at forberede eleverne på skolebodsarbejdet
• “Hjekundskabskassen” – Til hjemkundskabsundervisningen om maden i skoleboden
• “Økologi” Undervisningsmateriale til hjemkundskab
Materialet kan bestilles eller hentes på www.skolemad.dk – klik på undervisning.


FDB Skolekontakten

Når enden er god
Der er mange dilemmaer, når vi skal vælge fra supermarkedets køledisk. Eleverne opdager på en sjov og spændede måde, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi vælger. Hæftet er en del af Grønt Flag Grøn Skole projektet og er lavet i samarbejde mellem Friluftsrådet, Økologisk Landsforening og FDB Skolekontakten.
Materialet henvender sig til 5.-7. klasse og til undervisningen i natur/teknik, hjemkundskab, biologi og dansk.

Materialet bestilles vis FDB Skolekontaktens netbutik

Klassesæt med  30 hæfter, lærervejledning og videoen ’Orla the Økoman’ koster 250,-
I løssalg koster hæfterne 15,- Lærervejledningen sælges kun med klassesæt.

Orla the Økoman
En sjov novellefilm, der med sang og musik fortæller, hvordan det gik til, da Orla blev forvandlet til Økoman. Filmen er egnet til 4.-8. Klasse og kan bruges i mange fag og sammenhænge til at skabe appetit på et tema om økologi.

Materialet bestilles vis FDB Skolekontaktens netbutik

Filmen koster 50,- og kan også bestilles som klassesæt med hæftet ’Når enden er god’


Friluftsrådet

Grønt Flag Grøn Skole
Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram, hvor eleverne aktivt arbejder med virkelige miljøspørgsmål. Et af temaerne i Grønt Flag Grøn Skole er ”Økologisk produktion”. Eleverne skal gennemføre naturfaglige undersøgelser, undersøgelser af produktionsformer, samt samfundsfaglige undersøgelser som fx folks holdninger til økologiske produkter. Eleverne skal også besøge fx landbrug, arbejde for økologisk produktion på skolen og i kommunen samt formidle deres viden.
Læs mere på www.groentflag.dk.

Lærervejledning til ”Når enden er god…”
Lærervejledningen giver en kort baggrund for arbejdet med Økologisk produktion samt en masse ideer til undervisningen.
Lærervejledningen følger gratis med ved bestilling af et klassesæt på FDB Skolekontakt. Lærervejledningen kan også gratis downloades fra Grønt Flag Grøn Skole’s hjemmeside for skoler, der er medlem af Grønt Flags abonnementsordning. Læs mere påwww.groentflag.dk.

Økologisk Køkkenhave. 7 hæfter
De 7 hæfter omhandler bl.a. løg, ukrudt, ærter, gulerødder, kompost og kartofler. Hæfterne er oprindelig udarbejdet af Storstrøms Amt, men kan nu også downloades fra Grønt Flag Grøn Skole’s hjemmeside – www.groentflag.dk – for de skoler, der er medlem af abonnementsordningen. Hæfterne kan 2007 ud også downloades fra Storstrøms Amts hjemmeside – www.stam.dk.


 Økologisk Landsforening

Én stær i kassen er bedre end 10 i kirsebærtræet
Gratis undervisningmateriale om stæren. Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Grøn guide Århus Syd, Økologisk Landsforening og Naturcenter Sølyst i Århus.


Fugl & Fisk – Økologi på bordet
Udstillingen ’Fugl & Fisk – Økologi på bordet’ har siden sommeren 2009 informeret, underholdt og inspireret gæster på fem oplevelsecentre rundt i landet. Alle steder har der været en økologisk markedsdag med lækre smagsprøver på fjerkræ og fisk. Udstillingen er slut, men på hjemmesiden kan man stadig finde undervisningsmateriale og læse mere.

Link til hjemmesiden med UV-materiale

Film om med information om økologisk fiskeopdræt i Danmark (Youtube)

Artikel om danske øko-fisk (side 27-29) (PDF)


OVERBYGNING


FDB Skolekontakten

Fra farm til tarm – et spil om økologi
Formålet med debatbræt-spillet er på en involverende og spændende made at give eleverne kvalificeret viden om produktion, forarbejdning, salg og køb af økologiske fødevarer.
Målgruppen er elever i 7.- 10. klasse i fag som biologi, fysik/kemi, geografi, hjemkundskab som valgfag og samfundsfag.

Materialet bestilles vis FDB Skolekontaktens netbutik

Et klassesæt med fire spil koster 300,- Der kan også bestilles enkelte spil til enog kan også bestilles som klassesæt med hæftet ’Når enden er god’

Orla the Økoman
En sjov novellefilm, der med sang og musik fortæller, hvordan det gik til, da Orla blev forvandlet til Økoman. Filmen er egnet til 4.-8. Klasse og kan bruges i mange fag og sammenhænge til at skabe appetit på et tema om økologi.

Materialet bestilles vis FDB Skolekontaktens netbutik

Filmen koster 50,- og kan også bestilles som klassesæt med hæftet ’Når enden er god’


Friluftsrådet

Økologisk produktion. 4 undervisningsforløb til biologi, fysik/kemi og geografi
Hæftet indeholder en masse konkrete forslag og ideer til, hvordan undervisningsforløb i de fire fag kan gribes an. Der er bl.a. en lang række ideer til undersøgelser i naturen og i laboratoriet. Ideerne i hæftet kan fint suppleres med ideerne i lærervejledningen til ”Når enden er god…”
Hæftet kan gratis downloades fra Grønt Flag Grøn Skole’s hjemmeside for de skoler, der er medlem af abonnementsordningen. Læs mere på www.groentflag.dk.

Økologisk produktion. 3 afgangsprøver
Grønt Flag Grøn Skole har udarbejdet oplæg til mundtlige afgangsprøver til folkeskolens afgangsprøve i fagene biologi, fysik/kemi og geografi, der alle omhandler temaet Økologisk produktion.
Prøveoplæggene kan gratis downloades fra Grønt Flag Grøn Skole’s hjemmeside for de skoler, der er medlem af abonnementsordningen. Læs mere på www.groentflag.dk.


Økologisk Landsforening

FAKTAARK (PDF) – “FORSKELLEN KAN MÆRKES”
Økologisk Landsforening har i 2003 udgivet en række nye faktaark om forskellen mellem konventionelt og økologisk. Arkene er i PDF-format. Arkene kan også bestilles på tryk ved at e-maile til Økologisk Landsforening på info@okologi.dk eller ringe på 87 32 27 00.

ETISK REGSKAB FOR SVINS VEJ TIL SLAGTNING (PDF)
Velfærd for svin under udlevering til vognmanden, transport til slagteriet og selve slagtningen er lige så vigtig som velfærden under dyrets opvækst. Folder fra Svineudvalget under Økologisk Landsforening i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut lavet.

10 GODE GRUNDE TIL ØKOLOGI
Læs mere på okologi.dk

FAKTAARK (PDF)
Økologisk Landsforening har udgivet en række faktaark – små foldere som fortæller om forskellige aspekter ved økologien. Faktaarkene er i PDF-format.

ØKOLOGISK – Tema om gensplejsning og økologi
I dette temanummer af Magasinet Økologisk kan du læse mere om selve gensplejsnings teknikken og læse mere om, hvorfor økologerne ikke er interesserede i de gensplejsede planter, der er udviklede indtil videre. 

Økologisk
Økologisk
12_kun_7_MB.pdf

Tema om gensplejsning og økologi
I dette temanummer af Magasinet Økologisk kan du læse mere om selve gensplejsnings teknikken og læse mere om, hvorfor økologerne ikke er interesserede i de gensplejsede planter, der er udviklede indtil videre.

Category:Til læreren - Diverse
Date:23. maj 2013
6.5 MiB
5296 Downloads


GYMNASIUM & ERHVERVSUDDANNELSER


Økologisk Landsforening

FAKTAARK (PDF) – “FORSKELLEN KAN MÆRKES”
Økologisk Landsforening har i 2003 udgivet en række nye faktaark om forskellen mellem konventionelt og økologisk. Arkene er i PDF-format. Arkene kan også bestilles på tryk ved at e-maile til Økologisk Landsforening på info@okologi.dk eller ringe på 87 32 27 00.

ETISK REGSKAB FOR SVINS VEJ TIL SLAGTNING (PDF)
Velfærd for svin under udlevering til vognmanden, transport til slagteriet og selve slagtningen er lige så vigtig som velfærden under dyrets opvækst. Folder fra Svineudvalget under Økologisk Landsforening i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut lavet.

10 GODE GRUNDE TIL ØKOLOGI
Læs mere på okologi.dk

FAKTAARK (PDF)
Økologisk Landsforening har udgivet en række faktaark – små foldere som fortæller om forskellige aspekter ved økologien. Faktaarkene er i PDF-format.

ØKOLOGISK – Tema om gensplejsning og økologi
I dette temanummer af Magasinet Økologisk kan du læse mere om selve gensplejsnings teknikken og læse mere om, hvorfor økologerne ikke er interesserede i de gensplejsede planter, der er udviklede indtil videre. 

Økologisk
Økologisk
12_kun_7_MB.pdf

Tema om gensplejsning og økologi
I dette temanummer af Magasinet Økologisk kan du læse mere om selve gensplejsnings teknikken og læse mere om, hvorfor økologerne ikke er interesserede i de gensplejsede planter, der er udviklede indtil videre.

Category:Til læreren - Diverse
Date:23. maj 2013
6.5 MiB
5296 Downloads


ØVRIGT MATERIALE


 

Økologi for børn i Ishøj.
Et evalueringshæfte om et projekt om økologi for børn i Ishøj Kommune.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion
Vejledningen beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter. Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
www.pdir.dk

Landbrugsrådet
Landbrugsrådets tilbud til skoler.
www.landbrug.dk