Skolefrugt


En skolefrugtordning sikrer at eleverne tilbydes et stykke frugt hver dag når de er i skole. Det er med til at give energi til at lære og lege. Når I vælger økologisk frugt er I sikre på at frugten ikke har været sprøjtet. Skolefrugt til hele klassen giver et fællesskab i klassen og kan være med til at inspirere eleverne til at smage nye ting.

I kan tage emnet op på et forældremøde, hvor i diskuterer hvilken model der fungerer for jer: Skal frugten deles ud i 10-frikvarteret eller i timerne? Hvordan skal bestilling og betaling ske? Hvem skal hente og uddele frugten? Skal alle være med? Hvilke redskaber til udskæring og servering er nødvendige? Hvor ofte skal frugten leveres osv.?

Ide til 4 modeller:

  • Forældre skiftes til at købe og medbringe økologisk frugt til deres barns klasse 
  • Klassen har et abonnement hos en økologisk frugtgrossist, som kan levere på skolen, fx 2 gange om ugen.
  • Hele skolen har et abonnement hos en økologisk frugtgrossist, som kan levere på skolen. De ældste elever kan fx stå for distribution til de enkelte klasser.
  • Kommunen koordinerer skolefrugt til flere skoler. Stordrift, kan betyde særlige fordele og rabatter ved indkøbsaftaler.

Hvem kan levere?
De fleste økologiske Frugt- og Grønt grossister vil kunne levere til skoler

Se eksempler og hør nærmere om mulighederne hos fx
Solhjulet, Aarstiderne, Biogan, Bonoa, Tanhøjgaard

Links:
Børn og pesticidrester :
Hvis du giver dine børn økologisk mad, er du med til at nedbringe mængden af rester fra sprøjtegifte i deres krop. En amerikansk undersøgelse af sammenhængen mellem det børn spiser og rester af sprøjtegifte i deres urin viser, at børn, som spiser økologisk, har markant mindre rester af sprøjtegifte i deres urin. Kilde: National Institute of Environmental Health Sciences – læs mere
her.

Om skolefrugt: www.6omdagen.dk , herunder kampagnen ’Frugtkvarter’.

PS: Gift kan ikke vaskes væk fra overfladen af frugt. Det er nødvendigt at skrælle frugten for
at få færre pesticidrester. Nogen gange vil giften dog være transporteret fra skrællen og ind i selve frugten. Derfor er økologisk frugt det bedste valg.