Hvem kan hjælpe?


Hvem kan hjælpe os videre?

Her kan I se en liste over konsulentvirksomheder, der også tilbyder råd og vejledning i forbindelse med økologisk skolemad.

NAVN INFO
Marianne Mollerup
Mollerups Selskab
4130 Viby Sjælland
Mobil: 23 72 82 40
E-mail
Marianne Mollerup er rådgiver og sparringspartner for små og store køkkener, der vil omlægge til økologi og forbedre den kulinariske og ernæringsmæssige kvalitet af maden.
Marianne er uddannet økonoma og har arbejdet med økologi siden 1987. Hun har været med til at omlægge kosten i daginstitutioner, øgninstitutioner og offentlige og private kantiner, og hun har selv
omlagt og drevet en kantine på en handelsskole med 2500 årselever.Marianne Mollerup har en helhedsorienteret indfaldsvinkel til arbejdet med økologi. For Marianne er omlægningen til økologisk kost en anledning til, at man ser kritisk på den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet af maden og på kostbudgetterne. Som udgangspunkt skal omlægningen ske indenfor de eksisterende kostbudgetter.
Økonomi, økologi, ernæring og kulinarisk kvalitet skal gå op i en højere enhed, og det er en af de største udfordringer ved omlægningen.

Lise Faurschou
Hastrup
Gl. Rye
Tlf.: 86 89 89 02
Bedst mellem 8.30-9.00.
E-mail
Lise Faurschou Hastrup er foredragsholder og inspirationsgiver med speciale indenfor områderne omlægning til økologisk mad samt kostens betydning for adfærd og indlæring. Oplysende og motiverende foredrag til forældre- og personalemøder.

Laila Venø
Økologisk
Storkøkkenrådgivning
Kirke Såby
Kontakt:
Tlf.: 4649 9822
Mobil: 2240 9822
E-mail
Laila Venø er sparringspartner ved planlægning og gennemførelse af større omlægningsprojekter.
Foredrag, kurser og rådgivning om god, sund og økologisk mad. Rådgivning ved omlægning til økologisk køkkendrift i skoler, institutioner samt små og store kantiner.

Marianne Overvad,
Sund Viden
Fredericia
Tlf.: 76 22 11 78
E-mail
Hjemmeside:
www.videnpark.dk
www.greenentwork.dk
Marianne Overvad tilbyder sin viden i form af oplæg, kurser og rådgivning om velsmagende, sund og økologisk hverdagsmad. Hun ser omlægningen til økologisk kost som en fantastisk mulighed for samtidig at være kritisk på den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet af maden.
Marianne har arbejdet med økologi siden 2000 hun er uddannet både økonoma og voksenunderviser. Hun har været med til at omlægge kosten på sygehuse, plejehjem, døgninstitutioner, offentlige og private kantiner. Hun har som projektleder på et omlægningsprojekt fået stor erfaring i, at arbejde med personalegrupper som ikke altid selv har valgt at være med.
“Sund Viden” arbejder med fem centrale kerneområder:- Økologi- Madspild- Sundhed og ernæring- Reduktion af vandforbrug- Reduktion af energiforbrug.

Mette Kloppenborg,
Økologisk Storkøkkenrådgivning
Silkeborg
Tlf.: 86 80 22 70
E-mail
Mette Kloppenborg er
sparringspartner ved omlægning af det enkelte storkøkken eller ved
planlægning og gennemførsel af
større omlægningsprojekter.
Inspirationskurser og motiverende oplæg om økologi, mad og måltider m.m. for både køkkenmedarbejdere og på tværs i organisationen.